top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Konfirmant

Å fotograere konfirmanter trives eg svært godt med. Fotograferer både de klassiske bildene med bunad og dress, og dei meir typete bildene som kanskje viser ungdommen meir som de kjenner dei til vanleg. Ta gjerne med søsken eller heile familien til fotograferinga.


bottom of page