top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Komersielt

Eg hjelper bedrift di med å bygge tillit og få merksemd. Det er lite som øydelegg truverde meir enn fotografi som openbart ikkje er frå di bedrift. Klart det er freistande å kjøpe billlege stockphotos på nett.. Men har du tenkt over at bilda du viser fram til kundane dine er med på å skape førsteinntrykket av din bedrift?
Enkle og uprofesjonelle bilde svekker dessverre tillit. Investerer du derimot i bedriftsfotografering, så vil gode og ekte bilde av tilsette i bedriftas omgivelser styrke ditt omdømme. Det gir truverd, og truverde skapar tillit.
Som bedriftsfotograf kan eg tilby fleire typar fotografering: Eg kan hjelpe deg med blant anna:
Tilsettebilde/portrett i studio
Miljøportrett på location
Illustrasjonsbilde/bildedatabase
Produktfotografering i studio
Utsmykking av lokaler

bottom of page