Priser på fotografering.

Nyfødd 
kr. 1490,- 

Baby med binding til 1 års fotografering 
kr. 750,-

 

Barn

kr. 1490,-

 

Konfirmant 
kr. 1490.-

Familie/ søsken  
kr. 1790,-

Portrett
kr. 1490,-

  

 

Prisane er kun for fotografering og klargjering av bilda for web. Album, forstørrelsar, - evt. filer kjem i tillegg.

Pris på kjøp av filene etter ei fotografering (rettighetene på bilda) kr. 8000,-.

Bilda er beskytta av Åndsverklova. Det er derfor ikkje lov å skanne eller avfotografere bilda. Kopiar må kjøpast hjå oss.

 

 

Bryllupsfotografering

Med lang erfaring , og høg fagleg kvalitet,  tilbyr me bryllupsfotografering som er  tilpassa dykkar behov.

Det er alltid helger som er meir populære enn andre. Bestill tidleg!

Prisar:

Bryllupsfotografering i studio og location kr 5900,-

 

Bryllupsfotografering i studio, location,  og vielse kr. 8400,-

 

Halvdags fotografering kr 12.000,-

Følgjer brudeparet i 6 timar.

 

Heildags fotografering kr 29.000,-

I denne prisen inngår  høgoppløyselege filer.

 

Inkludert i fotograferinga er:

Lågoppløyselege bilder på web.

Planleggingstime i forkant av bryllupet.  Me blir litt kjende, diskuterer location, kven som skal vera med osv.

Visningstime i etterkant.  Me viser bildene på stor skjerm, og  hjelper til med utvelging av bilder til album, forstørrelsar, takkekort osv.

Inkludert er foto av forlovarar, brudepiker og svennar.

Kjøregodtgjersle  kjem i tillegg

Prisliste etterbestilling

Forstørrelser

Størrelse         Ubehandla        Laminert    Touchplate           Lerret

10 x 12 cm       190,-   

14 x 18 cm       385,-                 585,-  

20 x 20 cm      560,-                 990,-              1495,-                   1950,-

20 x 25 cm      560,-                 990,-               1495,-                  1950,-

24 x 30 cm      650,-                 1500,-             1950,-                  2500,-

30 x 40 cm      1.150,-               1.690,-            2.600,-                 3.100,-

30 x 30 cm      1.150,-               1.690,-            2.600,-                 3.100,-

40 x 40 cm      1.650,-              2.200,-            3.600,-                 3.900,-

50 x 50 cm      2.200,-              2.900,-            4.200,-                 4.400,-

40 x 50 cm      1.650,-              2.200,-            3.600,-                 3.900,-

50 x 60 cm      1.990,-              3.100,-            4.400,-                 4.900,-

60 x 80 cm      2.700,-              4.200,-            5.500,-                5.700,-

 

 

 

Takkekort

AntallPr. stk.

10 - 24        kr. 40,-

25 - 49        kr. 25,-

50 - 99        kr. 22,-

100 - 249    kr. 20,-

250 -            kr 18,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisane er pr. stk. og takkekorta blir levert i mapper med same antal konvoluttar.
Tillegg for montasjer (fleire bilder i saman) med tekst, kr. 250,- pr. ordre
Det tas forbehold om prisendring.